Specifikationer - DSS Player til MAC

Gengive eller maskinens funktioner

Lydcodec – Afspilning DSS, MP3, AIFF
Afslut diktering Ja
Hastighed / Tone / NC / Volumenkontrol Ja
Time stretch kontrol Ja
Optagekontrol Ja
Gengivekontrol Ja
FF, REW, SKIP Ja
Tidstæller Ja
Talende kommentarer Ja
Indsæt-/overskriv funktion Ja
Klip eller slet dele af en fil Ja
Indeksmærker Ja
Søgning frem/tilbage Ja
Nem søgning/baglæns søgning Ja
Direkte optagelse Ja

Diktéringsliste

Omdøbning af mapper Ja
Oprettelse af undermapper Ja
Kolonne med konfigurerbar dikteringsliste Ja
Dikteringsproces, statusvisning Ja
Træk & slip dikteringer Ja

Arbejdsgang

Synkronisér den digitale lydoptager med uret i PC'en Ja
Automatisk sletning af originalfilen efter overførsel Ja
DSS PRO kryptering N/A

Brugerindstillinger

Konfigurerbar fodkontakt Ja

Operativsystem og krav

Macintosh Styresystem: Mac OS X: 10.10 - 10.13