Specifikationer - DSS Player Standard

Anbefalede anvendelsesområder

Anvendelse Transskription

Gengive eller maskinens funktioner

Lydcodec – Afspilning DSS, DSS Pro, WAV, WMA, MP3
Afslut diktering Nee
Afventende diktering Nee
Hastighed / Tone / NC / Volumenkontrol Ja
Time stretch kontrol Ja
Optagekontrol Nee
Gengivekontrol Nee
Visning og redigering af dikteringsmuligheder Nee
Valgfrie jobdata til nye dikteringer Nee
FF, REW, SKIP Ja
Tidstæller Ja
Vejledningskommentarer Nee
Talende kommentarer Nee
Indsæt-/overskriv funktion Nee
Klip eller slet dele af en fil Nee
Indeksmærker Ja
VCVA (Variable Control Voice Actuator) Nee
Søgning frem/tilbage Ja
Nem søgning/baglæns søgning Nee
Send afsluttede dikteringer som e-mail/FTP/netværk manuelt eller automatisk Nee
Direkte optagelse Nee
Betjening via programmerbare knapper (f.eks. til handicappede brugere) Nee
Fejlsikret netværksuafhængig optagelse Nee
Skriv den næste diktering Nee

Diktéringsliste

Individuel mappeindstilling Nee
Omdøbning af mapper Ja
Oprettelse af undermapper Ja
Kolonne med konfigurerbar dikteringsliste Ja
Dikteringsproces, statusvisning Nee
Skift skrivestatus Nee
Filterfunktioner (f.eks. ophav) Nee
Linkfunktion til diktering og dokument Nee
Importer et dokument med træk & slip Nee
Betjening via programmerbare knapper (f.eks. til handicappede brugere) Nee
Træk & slip dikteringer Ja
Skift dikteringsinfo fra dikteringsliste Ja
Synkroniser dikteringerne på den genoprettede netværksforbindelse Nee
Sammensæt dikteringer Nee
Opdel dikteringer Nee
Send de færdige dokumenter som e-mail/FTP/Network manuelt eller automatisk Nee

Hardware konfiguration

Indstillinger (menuindstilling, tildeling af hotkey funktioner til individuelle knapper, Directrec konfiguration) Nee
Brugertilpasning Nee

Arbejdsgang

DSS PRO kryptering N/A
Automatisk afsendelse af dikteringer til modtager via e-mail/FTP/netværk Nee
Automatisk inddeling af diktering efter ophavs ID Nee
Automatisk modtagelse af dokument via e-mail/FTP Nee
Automatisk afsendelse af dokumenter via e-mail/FTP Nee
Besked om nye dikteringer via e-mail/FTP/network Nee
Dikteringens ejerforhold Nee
Flyt dikteringer til papirkurv istedet for at slette Nee
Synkronisér den digitale lydoptager med uret i PC'en Ja
Løser konflikter mellem filnavne ved overførsel Ja
Genopfrisk dikteringslisteinterval Ja
Automatisk overførsel af individuel mappe med tilbehør Ja
Overfør alle dikteringer til et bestemt sted Nee
Automatisk backup ved overførsel/import/slut på diktering Nee
Automatisk omdøbning af fil ved overførsel Nee
Automatisk sletning af originalfilen efter overførsel Ja
Automatisk skift af e-mail/ftp profil mellem lokal- og netværksfunktion Nee
Dialog til valg af manuel overførsel Nee
Jobdata vises ved overførsel (stregkodeunderstøttet) Nee
Ved skrivning startes tekstprogrammet automatisk Nee
Automatisk oprettelse af nyt dokument ved starten af skrivningen Nee
Samler automatisk færdige dikteringer efter ophavs ID Nee
Slet dikteringsfiler, når de er færdigskrevet Nee
Start stemmegenkendelsesprogrammet Dragon Naturally Speaking Nee

Brugerindstillinger

Font & baggrundsfarveskift Nee
Konfigurerbar fodkontakt Nee
Overfør uden hovedmenu Nee
Tildel hot keys (f.eks. til handicappede brugere) Nee
Indstilling af gengivelse (kontrolvisning, automatisk gentagelse, søgehastighed) Nee
Skriveindstillinger (visning, længde/resterende tid, knaptilpasning) Nee
Direkte optagelse (Start, VCVA, vis jobdata ved start på ny diktering) Nee

Programadministration

Automatisk opdatering af program & firmware Nee
Fejlmeddelelse Nee
Central styrefunktion til hver bruger Nee
Lydløs firmware / opdatering med Manager Tool Nee
Lydløs indstilling med ManagerTool Nee